jejuroda.pl

jejuroda.pl – uroda, zdrowie, dziecko

zespół aspergera u dorosłych
Zdrowie

Zespół Aspergera u dorosłych – jak się objawia?

Zespół Aspergera to rodzaj zaburzeń o podłożu neurologicznym, który przejawia się głównie trudnościami w nawiązywaniu relacji społecznych i ich podtrzymywaniu.

Co to jest zespół Aspergera?

Często zespół Aspergera błędnie określany jest jako choroba. Tymczasem jest to łagodne zaburzenie ze spektrum autyzmu. Osoby z zespołem Aspergera normalnie się rozwijają fizycznie i psychicznie, czasami ich zdolności intelektualne znacznie przewyższają zdolności rówieśników.

Dotychczas nie odkryto jednoznacznej przyczyny zespołu Aspergera, ale najczęściej wymieniane są:

– czynniki genetyczne (ZA nie jest dziedziczny),
– wiek ojca powyżej 40 lat,
– toksoplazmoza,
– uszkodzenia okołoporodowe,
– uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego,
– dziecięce porażenie mózgowe.

Zespół Aspergera objawy

Zespół Aspergera diagnozuje się najczęściej w wieku przedszkolnym lub szkolnym. To wtedy rodzice i nauczyciele mogą zaobserwować, że dziecko nie potrafi się zintegrować z grupą, nie umie pracować zespołowo i najchętniej bawi się na uboczu. Do innych objawów należą:

– brak empatii,
– problemy z porozumieniem się,
– kłopoty z zawieraniem przyjaźni,
– problemy z komunikacją niewerbalną,
– specjalizacja w jednej dziedzinie,
– zachowanie schematyczne.

Nie wszystkie te objawy muszą występować równocześnie, mogą też występować z różnym nasileniem.

Jak zdiagnozować zespół Aspergera u dorosłych?

Zespół Aspergera najczęściej diagnozowany jest u dzieci, ale może być zdiagnozowany także u osób dorosłych. Wynika to z małej wiedzy o ZA i nie zawsze jednoznacznych objawach.

Najczęściej osoby dorosłe z zespołem Aspergera postrzegane są jako introwertycy, osoby wycofane z życia towarzyskiego. Przez lata wyrobiły sobie zachowania w sytuacjach typowych, natomiast w sytuacjach nowych zupełnie sobie nie radzą. Osoby ze spektrum autyzmu nie potrafią uczestniczyć w rozmowach towarzyskich, mają problem z zadaniem prostych pytań osobom obcym, np. o drogę.

Dorośli z zespołem Aspergera bardzo często osiągaj wybitne wyniki w określonej dziedzinie, to na niej koncentrują swoją uwagę, bardzo często są to nauki ścisłe, plastyka lub muzyka.

Leczenie zespołu Aspergera polega przede wszystkim na zastosowaniu odpowiedniej psychoterapii, która zawsze musi być dobrana indywidualnie, w zależności od objawów. Najczęściej wykorzystywane są metody terapii behawioralnej, które uczą zachowań pożądanych społecznie.

Dobrze prowadzona psychoterapia umożliwia osobom z zespołem Aspergera stworzenie trwałych związków emocjonalnych, a nawet intymnych.